loader

Jobs @ Dual Inventive...

...to build Ubiquitous Rail

Wie zijn wij?

Dual Inventive werkt in de dynamische spoorsector met veeleisende klanten. Hierbij gebruiken we alle mogelijkheden die de huidige technologie ons biedt. Ook daagt nieuwe technologie ons uit nieuwe producten en systemen voor de toekomst te ontwikkelen. Met elkaar zijn we als organisatie de afgelopen jaren zeer goed in staat geweest klantvragen en technologische mogelijkheden aan elkaar te verbinden. 

Dit heeft geresulteerd in een mooi rapport met sterke cijfers voor klanttevredenheid, medewerkertevredenheid en omzetgroei.

Actieve bijdrage van iedere medewerker 

Om deze groei in de komende jaren vast te houden zijn we eind 2014 gestart met het formuleren van onze ideeën, gedachten en kansen voor de dag van overmorgen. Vanuit onze overtuiging dat iedere medewerker van Dual Inventive hierin actief bijdraagt, hebben we dit traject – van inventarisatie van klantenvragen, ideeën en gedachten tot en met formuleren van actieplannen en de start van de uitvoering daarvan – in gezamenlijkheid doorlopen. Wij maken zo optimaal gebruik van de kennis en ideeën, die in onze organisatie aanwezig zijn. Bovendien kiezen we bewust voor draagvlak en acceptatie, dat ons zal leiden tot de beste realisatie van onze ambities.

Sterke ambitie, sterke belofte

Dual Inventive heeft de ambitie een nadrukkelijke en alomtegenwoordige plaats op te eisen in de vooruitgang van de railsector. Dat is een sterke ambitie. Daar hoort een sterke belofte bij, die richting geeft in ons denken en doen als innovatief bedrijf voor de komende jaren. Het leidende begrip dat deze ambitie en belofte voor ons het beste verwoordt en waarvoor wij hebben gekozen is:

UBIQUITOUS!

Definitie: Ubiquitous = alomtegenwoordig; overal aanwezig; overal vertegenwoordigd. Uitspraak: /juːˈbɪkwɪtəs/

Check hier onze vacatures

Ervaren PHP developer